Каро

Kapitoliy Maryina Roshcha

3 floor / place 30 / On TC map

8(495)937-26-19

Kapitoliy Podolsk

KARO 4 Podolsk

Life - it is a movie. Cinema - a KARO.

3 floor / place 12 / On TC map

+7(495)926-80-70

Kapitoliy Sevastopolsky

2 floor / place 7 / On TC map

3 floor / place 8 / On TC map

+7(906)071-35-64

Kapitoliy Vernadskogo

KARO FILM on Vernadskogo

3 floor / place 15 / On TC map

2 floor / place 25 / On TC map

+7 (495) 660-86-94