Yota

Kapitoliy Maryina Roshcha

Kapitoliy Podolsk

1 floor / place 7 / On TC map

+7 (800) 550-49-55

Kapitoliy Vernadskogo

Kapitoliy Leningradsky

1 floor / place 32 / On TC map

8(800) 550-00-07

Kapitoliy Belyaevo

YOTA

Mobile provider

8(800) 550-00-07